Mega888 Education Malaysia - Terma Penggunaan

Isi Kandungan
1. Kelayakan Pengguna
2. Aktiviti Terlarang
3. Harta Intelek
4. Privasi dan Perlindungan Data
5. Pembayaran dan Transaksi
6. Penyelesaian Pertikaian
7. Had Liabiliti
8. Garis Panduan Mengelakkan Penipuan
9. Pengubahsuaian dan Kemas Kini
10. Undang-undang yang Mentadbir

Selamat datang ke Mega888 Education Malaysia, sebuah laman web pendidikan yang menyediakan maklumat tentang Mega888 di Malaysia. Sebelum menggunakan tapak web kami, sila baca dengan teliti dan fahami Syarat Penggunaan berikut. Anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini dengan mengakses atau menggunakan laman web kami. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma Penggunaan ini, sila elakkan daripada menggunakan tapak web kami.

Syarat Penggunaan
1. Kelayakan Pengguna
1.1Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk membuat perjanjian yang mengikat. Jika anda mengakses atau menggunakan tapak web kami bagi pihak syarikat atau organisasi, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut kepada Syarat Penggunaan ini.
2. Aktiviti Terlarang
2.1Apabila menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk mematuhi peraturan tingkah laku berikut:
a.

Jangan terlibat dalam sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

b.

Jangan siarkan, hantar atau kongsi sebarang kandungan yang menyinggung perasaan, memfitnah atau melanggar hak orang lain.

c.

Jangan cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran ke laman web kami atau mengganggu fungsinya dengan betul.

d.

Jangan terlibat dalam sebarang bentuk perlombongan, pengikisan atau penuaian data tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

e.

Jangan gunakan laman web kami untuk sebarang tujuan komersial atau promosi tanpa kebenaran nyata kami.


3. Harta Intelek
3.1

Semua hak harta intelek, termasuk hak cipta, tanda dagangan dan logo yang dipaparkan di tapak web kami, adalah hak milik pemilik masing-masing. Anda tidak boleh menggunakan, mengeluarkan semula, atau mengedarkan sebarang kandungan daripada laman web kami tanpa mendapatkan kebenaran atau lesen yang diperlukan.

4. Privasi dan Perlindungan Data
4.1

Kami komited untuk melindungi privasi anda dan mengendalikan data peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) Malaysia. Sila rujuk kepada Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang cara kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda.

5. Pembayaran dan Transaksi
5.1

Laman web kami mungkin memberikan maklumat tentang kasino dalam talian, termasuk pautan ke tapak web pihak ketiga. Sebarang transaksi atau interaksi yang anda lakukan dengan tapak web pihak ketiga ini adalah semata-mata antara anda dan tapak web atau pembekal perkhidmatan masing-masing. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi atau pertikaian yang mungkin timbul daripada penggunaan tapak web pihak ketiga oleh anda.

Ingin mengetahui lebih lanjut apakah pembayaran lain yang diterima oleh Mega888? Pergi ke Halaman "Kaedah Pembayaran" kami!

6. Penyelesaian Pertikaian

Sebarang pertikaian, tuntutan, atau kontroversi yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini atau penggunaan laman web kami oleh anda akan diselesaikan melalui rundingan dan persetujuan bersama. Jika pihak-pihak tidak dapat mencapai penyelesaian, pertikaian itu hendaklah diserahkan kepada timbang tara yang mengikat mengikut peraturan Mahkamah Malaysia, dengan kerusi timbang tara adalah Malaysia. Bahasa timbang tara hendaklah bahasa Melayu. Award yang diberikan oleh penimbang tara adalah muktamad dan mengikat kedua-dua pihak.

7. Had Liabiliti
7.1

Laman web kami disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa sebarang waranti atau representasi, nyata atau tersirat. Kami tidak menjamin ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang diberikan di laman web kami.

7.2

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau teladan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda atau sebarang kandungan atau perkhidmatan yang disediakan di dalamnya.

8. Garis Panduan Mengelakkan Penipuan
8.1

Walaupun kami berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan boleh dipercayai, adalah penting untuk berhati-hati dan menjalankan usaha wajar anda sendiri apabila terlibat dengan kasino dalam talian. Berikut ialah beberapa garis panduan umum untuk mengelakkan penipuan:

a. Selidik dan pilih kasino dalam talian Mega888 yang bereputasi dengan lesen yang sah. b. Baca dan fahami terma dan syarat, termasuk bonus dan polisi pengeluaran, sebelum mendaftar atau mendepositkan wang. c. Tetapkan belanjawan dan berjudi dengan penuh tanggungjawab. Jangan mengejar kerugian atau berjudi dengan wang yang anda tidak mampu untuk kalah. d. Berhati-hati dengan tawaran yang tidak diminta atau tapak web yang mencurigakan yang meminta maklumat peribadi atau kewangan.

Inginkan lebih banyak panduan daripada Mega888 Education Malaysia? Tekan di sini!

9. Pengubahsuaian dan Kemas Kini
9.1

1 Terma Penggunaan ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Syarat Penggunaan ini, sila hubungi kami di Halaman "Hubungi Kami".

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Mega888 Edu Malaysia di Laman Utama kami!

10. Undang-undang yang Mentadbir
10.1

Kami berhak untuk mengubah suai, mengemas kini, atau menghentikan mana-mana aspek laman web kami atau Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Anda mesti sentiasa menyemak Terma Penggunaan ini untuk sebarang perubahan.

Artikel ini ditulis oleh Dr Mark Griffiths, ialah Pakar Psikologi Bertauliah dan Profesor Ketagihan Tingkah Laku di Universiti Nottingham Trent.